Preklady ADVANS

Preklady ADVANS     Translations ADVANS
 
 
 
ŠTANDARDNÉ PREKLADY
 
SÚDNE PREKLADY
 
ŠTANDARDNÉ TLMOČENIE
 
SÚDNE TLMOČENIE
 
CENA ZA PREKLADY
 
PODMIENKY
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
 
PREKLADATELIA
 
SPOLUPRÁCA
 
REFERENCIE
 
KONTAKT
E-mail: advans(a)advans.sk
Tel.: 0918/518 238

Návštevníci online: 1.

Odoslať odkaz

Mier sa začína mnou

Preklady ADVANS

- pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si -

 

preklady advans

 

preklady advans

Profil spoločnosti ADVANS

 

Už druhé desaťročie pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si.

Naša spoločnosť vznikla v roku 2000 ako SZČO Miroslav Rybár ADVANS. Okrem prekladateľských služieb, ako spôsob dorozumenia sa, sme poskytovali ako jedni z prvých aj internetové služby optimalizácie a registrácie stránok a softvéru do vyhľadávačov ako spôsob dorozumenia sa a propagácie v online svete. Postupom času, ako sa rozvíjala internetová gramotnosť a tieto služby začali bežne ponúkať webhostingové spoločnosti, sa naším hlavným ponúkaným produktom stali prekladateľské služby, ktoré od roku 2020 naďalej poskytujeme v rámci spoločnosti ADVANS agentúra s.r.o.

Našou snahou nie je byť obrovským "supermarketom" sprostredkovávajúcim rôzne preklady a za veľké peniaze, ale sme špecialistami na štandardné preklady.

Našou filozofiou je dodať klientovi vysoko kvalitný preklad za prijateľnú cenu. Preto používame časovo a cenovo najefektívnejší systém prekladu:

1. variant: Klient - naši interní prekladatelia.

alebo ak na daný jazyk nemáme k dispozícii interného prekladateľa, postupujeme nasledovne

2. variant: Klient - naša spoločnosť - externý prekladateľ.

V každom prípade sú naši externí prekladatelia poslední v reťazci. U nás sa nemôže stať, aby sme požiadavku na preklad dávali iným sprostredkovateľom a tak zbytočne navyšovali cenu za preklad a ohrozovali tak kvalitu prekladu. Pracujeme s prekladateľmi, ktorých poznáme.

Sme zástancami eticky a spoločensky zodpovednej firmy. Netýka sa to len etického podnikania, dodávania kvalitných služieb, hradenia si svojich záväzkov, či ochrany životného prostredia a pod., ale taktiež snahy spolupracovať iba s takými subjektmi, pre ktorých etika a morálka nie sú cudzie pojmy. Považujeme etiku a morálku v živote každého jednotlivca a v podnikaní za nevyhnutnú podmienku všeobecne prospešného rozvoja jednotlivca a spoločnosti. Bližšie v časti PODMIENKY VYUŽITIA NAŠICH SLUŽIEB a SPOLUPRÁCA.

Fakturačné a poštové údaje:  

ADVANS agentúra s.r.o.
Veľký Báb 361
951 34 Báb


IČO: 52890716
DIČ: 2121217197

Tel.: 0918/518 238

Email: advans(a)advans.sk
Web: www.advans.sk

 


Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel.: Sro, vložka číslo: 50744/N.

Design a copyright © 2000 - ADVANS. Všetky práva vyhradené.
Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.
http://www.advans.sk,
advans(a)advans.sk

NAJ.sk advans counter

anglicko-slovenské preklady, bulharsko-slovenské preklady, česko-slovenské preklady, francúzsko-slovenské preklady, chorvátsko-slovenské preklady, maďarsko-slovenské preklady, nemecko-slovenské preklady, poľsko-slovenské preklady, rusko-slovenské preklady, slovinsko-slovenské preklady, slovinčina, španielsko-slovenské preklady, taliansko-slovenské preklady, ukrajinsko-slovenské preklady, a iné jazykové kombinácie, a taktiež preklady zo slovenčiny do príslušného jazyka

preklady advans

 

preklady advans