Preklady ADVANS

Preklady ADVANS     Translations ADVANS
 
 
 
ŠTANDARDNÉ PREKLADY
 
SÚDNE PREKLADY
 
ŠTANDARDNÉ TLMOČENIE
 
SÚDNE TLMOČENIE
 
CENA ZA PREKLADY
 
PODMIENKY
 
PROFIL SPOLOČNOSTI
 
PREKLADATELIA
 
SPOLUPRÁCA
 
REFERENCIE
 
KONTAKT
E-mail: advans(a)advans.sk
Tel.: 0918/518 238

Návštevníci online: 1.

Odoslať odkaz

Mier sa začína mnou

Preklady ADVANS

- pomáhame ľuďom dorozumieť sa i porozumieť si -

 

preklady advans

 

preklady advans

Súdne preklady

 

Súdne preklady (tzv. preklady s pečiatkou, overené, úradné preklady)

Tieto preklady sú zvyčajne potrebné pre vybavovanie na úradoch. Takýto preklad obsahuje prekladateľskú doložku s podpisom prekladateľa a pečiatkou so štátnym znakom. Preklad sa neoddeliteľne zväzuje s prekladaným dokladom. Preto v prípadoch, keď sa originál musí zachovať (napr. vysvedčenie, diplom, sobášny list, občiansky preukaz, rodný list, živnostenský list, a pod.), na zviazanie s prekladom sa použije kópia dokladu, ktorá zvyčajne musí byť notársky overená.

Ľutujeme, ale túto službu NEPOSKYTUJEME!

Materiál, ktorý takto treba preložiť, alebo jeho notársky overenú kópiu, musí súdny prekladateľ po preklade zviazať s vytlačeným prekladom. To znamená, ak sa takýto preklad realizuje cez prekladateľskú agentúru, treba materiál na preklad poslať agentúre, tá ho potom odošle súdnemu prekladateľovi. Ten ho po preklade odošle agentúre a tá nakoniec klientovi. Čiže je to pre klienta časovo a aj finančne náročnejšie.

Mohli by sme túto službu za províziu sprostredkovať, no keďže existuje oficiálny zoznam súdnych prekladateľov a tlmočníkov v Slovenskej republike, pre záujemcu o súdny preklad je jednoznačne výhodnejšie obrátiť sa priamo na konkrétneho prekladateľa.

Zoznam znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Slovenskej republiky - http://jaspi.justice.gov.sk


Design a copyright © 2000 - ADVANS. Všetky práva vyhradené.
Preklady ADVANS - prekladateľské služby, aj krátke preklady, aj rýchle preklady. Rôzne jazykové kombinácie. Iba neúradné preklady.
http://www.advans.sk,
advans(a)advans.sk

NAJ.sk advans counter

anglicko-slovenské preklady, bulharsko-slovenské preklady, česko-slovenské preklady, francúzsko-slovenské preklady, chorvátsko-slovenské preklady, maďarsko-slovenské preklady, nemecko-slovenské preklady, poľsko-slovenské preklady, rusko-slovenské preklady, slovinsko-slovenské preklady, slovinčina, španielsko-slovenské preklady, taliansko-slovenské preklady, ukrajinsko-slovenské preklady, a iné jazykové kombinácie, a taktiež preklady zo slovenčiny do príslušného jazyka

preklady advans

 

preklady advans